Архів номерів

Стрій №4 (2022)


Історичний стрій / Historical Clothing

Сергій Шаменков
Поясний одяг давніх слов’ян та скандинавські «штани марнославства»
Serhii Shamenkov
Waist clothing of ancient Slavs and Scandinavian "Hábrækr"


Сергій Шаменков
Шаровари в гардеробі козацтва Правобережної України в 1695 р.
Serhii Shamenkov
Sharovary trousers in the wardrobe of the Cossacks of Right Bank Ukraine in 1695


Сергій Шаменков
Козацький кунтуш із зібрання Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького
Serhii Shamenkov
Cossack kuntusz from the collection of the Dnipro D.I. Yavornytskyi National Historical Museum


Сергій Шаменков
Герої поеми “Енеїда” Івана Котляревського в контексті історичного строю епохи

Serhii Shamenkov
Characters of the poem “Aeneid” by Ivan Kotliarevskyi in the context of historical clothing of its era


Сергій Шаменков
Образи козаків у творчості Жана-П’єра Норблена
Serhii Shamenkov
Images of Cossacks in the works of Jean-Pierre Norblin


Сергій Шаменков
Опришки-збійники доби Олекси Довбуша: зовнішній вигляд, одяг та зброя

Serhii Shamenkov
Opryshky outlaws of the era of Oleksa Dovbush: appearance, clothes and weapons


Графічна реконструкція / Graphic Reconstruction

Сергій Шаменков
Графічна реконструкція мушкетера “Maison du Roi” 1625–1627 рр.
Serhii Shamenkov
Graphic reconstruction musketeer “Maison du Roi” of the 1625–1627


Етнографічний стрій / Ethnographic Clothing

Людмила Климук
Конструктивний устрій керсетки із зібрання Українського центру народної культури “Музей Івана Гончара”
Liudmyla Klymuk
The structural arrangement of the kersetka from the collection of the Ukrainian Center of Folk Culture “Ivan Honchar Museum”