Подання статті


Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

► Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).

► Файлом подання є документ в форматі Microsoft Word (*.doc, *.docx), OpenOffice, LibreOffice (*.odt) або TextMaker (*.tmd). Ілюстрації і додаткові матеріали запаковані в zip-архів та додаються до рукопису.

► Текст відповідає вимогам викладеним в «Керівництві для авторів».

► При написанні цього подання автори дотримувалися етичних норм викладених в розділі «Редакційна етика» та законодавства щодо авторських прав.

► Бібліографічний список поданий у відповідності до вимог викладених в «Керівництві для авторів».


Керівництво для авторів

Загальні вимоги до оформлення тексту
► До друку в журналі приймаються статті українською, англійською, російською та польською мовами.
► Файлом подання є документ у форматі Microsoft Word (*.doc, *.docx), OpenOffice, LibreOffice (*.odt) або TextMaker (*.tmd).
► Параметри оформлення тексту: кегль — 12, міжрядковий інтервал — 1,2, гарнітура Times New Roman, відступ першого рядка – 1,2 см.
► Не допускається створення абзаців за допомогою пропусків чи табулятора.
► Для передачі окремих символів можна застосовувати інші шрифти, але необхідно обов’язково вказувати які саме. При необхідності, ці нестандартні шрифти повинні бути включені до переліку додаткових матеріалів рукопису.
► Графічний матеріал подається окремо від тексту, а підтекстовки до них зібрані разом у відповідності до структури статті.

Структура статті
► Назва статті (мовою статті).
► Ім’я та прізвище автора (ів) та назва статті (мовою статті).
► Науковий ступінь, посада, місце роботи автора (ів) (мовою статті).
► E-mail, ORCID.
► Ключові слова мовою статті (5-8 слів).
► Анотація мовою статті (не менше 1000 знаків).
► Ім’я та прізвище автора (ів) та назва статті (українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська).
► Науковий ступінь, посада, місце роботи автора (ів) (українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська).
► Ключові слова українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська (5-8 слів).
► Анотація українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська (не менше 1000 знаків).
► Назва статті (англійською мовою).
► Ім’я та прізвище автора (ів) та назва статті (англійською мовою).
► Науковий ступінь, посада, місце роботи автора (ів) (англійською мовою).
► Анотація англійською мовою (не менше 1000 знаків).
► Текст статті.
► Список ілюстрацій з підтекстовками до них.
► Список скорочень.
► Cписок використаних джерел.


Рекомендації до оформлення тексту, рисунків, графіків, схем та таблиць

Текст
При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:
► Текст потрібно набирати без переносів слів.
► Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів.
► Відділяти нерозривним пропуском (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пропуск) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7, ч. 23, § 5, № 34, с. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд., 150 грн, 32 км, 6 млн, 45 тис), а також дати (1993 р., 70-х рр., 17 ст.).
► Відділяти нерозривним пропуском ініціали та прізвище (В.А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).
► Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).

Рисунки та підписи до них
► Рисунки мають бути яскравими та контрастними, підписи на рисунках — великими й чіткими, а підтекстовки до рисунків — досить докладними, щоб читачі могли зрозуміти про що й де мова. Якщо рисунок складається з кількох підрисунків, то підпис до рисунка має містити опис кожного з підрисунків. Перелік підписів подається в кінці рукопису, відповідно до структури статті. Всі ілюстрації повинні бути згадані в тексті.
► Електронні варіанти ілюстрацій до рукопису повинні бути у форматі TIFF або JPEG з розподільною здатністю щонайменше 300 dpi. Вони подаються окремо від текстового файлу рукопису у вигляді додатку-архіву (*.zip) з іменами, що дозволяють однозначно пов’язати їх з відповідними підтекстовками (ris01, mal01, 01, тощо). Ілюстрації, вставлені в текстовий документ не приймаються.
► Діаграми повинні бути оформлені в одному з загальноприйнятих офісних пакетів програм (Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice або TextMaker). При цьому обов’язково необхідно надати разом з діаграмою й таблиці на основі яких була створена ця діаграма.
► У випадку великих за об’ємом ілюстрацій, та додаткових матеріалів, рекомендується використовувати файлообмінник.

Таблиці
Наочний матеріал може бути представлений у вигляді таблиць, створених за допомогою загальноприйнятих офісних пакетів програм. Всі таблиці повинні мати назву, наскрізну нумерацію та згадуватись у тексті. Якщо таблиці включають в себе малюнки, то їх висилають окремо в архіві з іншими ілюстраціями.

Вимоги до оформлення скорочень, приміток та літератури
► Скорочення подаються в алфавітному списку. Назви музеїв подаються за наступним зразком: НМК Національний музей в Кракові (пол. Muzeum Narodowe w Krakowie), м. Краків, Польща.
► Примітки оформлюється за допомогою виносок в кінці кожної сторінки, з використанням стандартних засобів офісних текстових програм.
► Всі бібліографічні посилання в тексті повинні бути приведені у відповідність до стилю MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION (MLA) STYLE ).
► Якщо джерело має цифровий ідентифікатор об’єкту (DOI), його необхідно обов'язково вказати.


Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, розглядаються як конфіденційні документи. Вони не будуть показані або обговорені з іншими, крім випадків, коли це погоджено з редактором. Неопубліковані матеріали, розкриті в представленому рукописі, не будуть використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Інформація, яка не підлягає розголошенню, або ідеї отримані під час проведення незалежної оцінки повинні бути конфіденційними і не повинні використовуватися для особистої вигоди.

Редакційна колегія не розголошує відомості, які стали відомі в процесі вивчення поданих статей та інших матеріалів, за винятком автора, рецензента (рецензентів).

Імена та адреси електронної пошти, будуть використовуватися виключно для заявлених цілей цього журналу і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.