Архів номерів

Стрій №3 (2021)


Історичний стрій / Historical Clothing

Олексій Русецький, Олександр Лісниченко, Володимир Прокопенко
Однострій та спорядження козаків-пластунів другої половини XIX – початку XX ст. Частина 1 – Башлик
Oleksiy Aleksandrov, Oleksandr Lisnychenko, Volodymyr Prokopenko
Uniform and Equipment of Cossack Infantry (Plastuns) in the 19th – early 20th Century. Part 1 – Bashlyk


Сергій Шаменков
Особливості спорядження давньоримських прапороносців І–ІІ ст. н.е.
Serhii Shamenkov
Features of the equipment of ancient Roman standard-bearers of the I-II сenturies A.D.


Сергій Шаменков
Одяг та спорядження королівських мушкетерів роти «Mousquetaires de la maison militaire du roi de France» періоду правління короля Людовика ХІІІ. Частина 1.
Serhii Shamenkov
Clothing and equipment of the royal musketeers of the Company “Mousquetaires de la maison militaire du roi de France”, period of the reign of King Louis XIII. Part 1


Сергій Шаменков
Герої повісті Тарас Бульба в контексті історичного строю епохи

Serhii Shamenkov
Characters of the novel “Taras Bulba” in the context of the epoch’s historical costume


Графічна реконструкція / Graphic Reconstruction

Сергій Шаменков
Портрет-реконструкція Остафія Дашкевича
Serhii Shamenkov
Reconstructed portrait of Ostafiy Dashkevych


Спорядження / Equipment

Всеволод Буравченко
Кишеньковий сонячний годинник Єжи Оссолінського зі Львівського історичного музею – досвід відтворення і використання
Vsevolod Buravchenko
Jerzy Ossoliński’s Pocket Sundial from the Lviv Historical Museum – experience of recreation and use


Володимир Прокопенко
Про один метод застібання сумочок та лядунок XVII–XVIII ст.
Volodymyr Prokopenko
On a method of fastening pouches and cartridge belts in the 17–18th centuries