Архів номерів

Стрій №5 (2023)


Історичний стрій / Historical Clothing

Сергій Шаменков
Поясний одяг скіфів та сарматів
Serhii Shamenkov
Waist clothing of Scythians and Sarmatians


Сергій Шаменков
Шкіряні каптани з лосиної шкіри у гардеробі української шляхти та козацької старшини
Serhii Shamenkov
Leather kaftans (buff-coats) made of elk skin in the wardrobe of the Ukrainian nobility and Cossack officers


Сергій Шаменков
Гвардійська рота Кардинала «Gardes du Cardinal». Одяг і озброєння у 20–30-ті рр. XVII ст.
Serhii Shamenkov
Cardinal’s Guard Company «Gardes du Cardinal». Clothing and equipment in 1620–1630s.


Сергій Шаменков
Образи мешканців Гетьманщини 1740-х років зі збірки Фрідріха Вільгельма Бергольца

Serhii Shamenkov
Images of the Hetmanate residents in the 1740s from the collection of Friedrich Wilhelm Bergholz


Сергій Шаменков
Одяг підрозділів урядових військ Речі Посполитої та загону шляхетсько-селянської самооборони «Смоляки» в період діяльності Олекси Довбуша та Василя Баюрака
Serhii Shamenkov
Clothing of the government troops of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the “Smolacy” unit of noble and peasant self-defense during the period of activity of Oleksa Dovbush and Vasyl Bayurak


Уніформологія / Uniformology

Артем Папакін
Однострої польських парамілітарних організацій Східної Галичини (1910–1914 рр.)
Artem Papakin
Uniforms of Polish Paramilitary Organizations in Eastern Galicia (1910–1914)


Максим Ющенко
Петлиці Легіону УСС в 1914–1919 рр.
Maksym Yushchenko
Сollar patches of the Ukrainian Sich Riflemen in 1914–1919


Спорядження / Equipment

Володимир Прокопенко
Парні застібки-гачки в складі сагайдачних та портупейних поясів Східної Європи XVI–XVII ст.
Volodymyr Prokopenko
Hook-and-bar belt buckle as part of sahajdak and sabre belts of Eastern Europe in the 16th–17th centuries


Володимир Прокопенко, Владислав Безпалько
Перший погляд на ручні сталеві мусати Східної Європи XVII–XVIII ст.
Volodymyr Prokopenko, Vladyslav Bezpalko
First glance on honing steels in Eastern Europe in 17th–18th centuries