Архів номерів

Стрій №2 (2020)


Історичний стрій / Historical Clothing

Наталья Скорнякова
Хлопковые ткани в раннемодерной Европе
Natalya Skornyakova
Cotton fabrics in Early Modern Europe


Сергій Шаменков
Одяг, військове спорядження та зовнішній вигляд козацької старшини середини – другої половини XVII ст.
Serhii Shamenkov
Clothing, military equipment and appearance of cossack officers in the middle – second half of the 17th century


Уніформологія / Uniformology

Артем Папакін
«Жупан історичний… шаровари козацькі»: псевдокозацькі елементи військового одягу українських збройних формувань 1917–1921 рр.
Artem Papakin
“Historical zhupan... cossack sharovary”: pseudo-cossack components of Ukrainian military dress in 1917–1921


Спорядження / Equipment

Володимир Прокопенко
До питання еволюції східноєвропейських шабельних перехресть XV–XVII ст.
Volodymyr Prokopenko
On the study of the evolution of Eastern European saber crossguards of the 15th–17th Centuries