Архів номерів

Стрій №2 (1) (2020)


Історичний стрій / Historical Clothing

Сергій Шаменков
Образи козаків та мешканців Гетьманщини 1780‑х років – історія циклу малюнків із рукопису О. Шафонського
Serhii Shamenkov
Images of Cossacks and Inhabitants of the Hetmanate of the 1780s – History of the series of drawings from O. Shafonskyi’s manuscript