Повернутися до змісту - Стрій №1 (2019)

Артем Папакін
Наказ про уніформу Армії УНР Ч. 28 від 8 січня 1919 р.

Artem Papakin
Order on the uniform of the Ukrainian People’s Republic (UNR) Army, Issue 28 of 8 January, 1919


Папакін, А. Наказ про уніформу Армії УНР Ч. 28 від 8 січня 1919 р. Стрій, №1, 2019, с. 15-18.


Публікується наказ Головної управи Армії Української Народної Республіки, що був першою спробою введення одноманітних одностроїв після приходу до влади Директорії УНР. Наказ містить детальний опис похідної і парадної уніформи старшин, урядовців і козаків Армії УНР, запроваджував кольори родів зброї та систему розрізнення рангів. Незважаючи на те, що малюнків до наказу не збереглося, він є важливим для розуміння логіки подальших рішень щодо одностроїв Армії УНР 1919–1921 рр. Наказ публікується за зразком, що зберігається у Центральному військовому архіві у Варшаві.

Publication of the Order of the Headquarters of the Army of the Ukrainian People’s Republic, which was the first attempt to introduce uniforms aſter the UNR Directorate came to power. The Order contains a detailed description of the marching and ceremonial uniforms of the UNR Army commanders, officials and cossacks, introducing the colors of arms and the system of distinguishing ranks. Although the drawings attached to the Order have not been preserved, it is important for understanding the logic of further decisions regarding the uniforms of the UNR Army in 1919–1921. The Order is published based on the copy kept in the Central Military Archive in Warsaw.


Цією статтею ми розпочинаємо цикл публікацій архівних документів, що стосуються історії уніформи Армії Української Народної Республіки.

Публікується наказ Головної управи Армії УНР, що був першою спробою введення одноманітних одностроїв після приходу до влади Директорії УНР. Наказ містить детальний опис похідної і парадної уніформи старшин, урядовців і козаків Армії УНР, запроваджує кольори родів зброї та систему розрізнення рангів. Незважаючи на те, що малюнків до наказу не збереглося [примітка 1], він є важливим для розуміння логіки подальших рішень щодо одностроїв Армії УНР 1919–1921 рр. Наказ публікується за зразком, що зберігається у Центральному військовому архіві у Варшаві (у фонді «Союзна українська армія» – «Sprzymierzona Armia Ukraińska»).

Правопис збережено.

Іменем Директорії
Затверджую
Головний Отаман Військ У.Н.Р. Петлюра
8 січня 1919 року
НАКАЗ
Головної Управи Війська Української Народньої Республіки
Ч. 28.
8 січня 1919 року
(По Головному Інтендантському Управлінню).
Про уніформу для старшин, урядовців і козаків Армії Української Народньої Республіки з їх штабами, управліннями та інституціями.

Звичайна похідна уніформа:
1. Шапка сірого барашку, з шликом, обшитим брузументом та кокардою.
2. Жупан сивого сукна (зразок Сірої дівізії) [примітка 2]; на стоячому комірі відзнаки рангів по посадам, кольорові петлиці по роду зброї, довжиною 2 вершки і вишиною відносно коміру, стрічки вширки 4–5 м/м: отаманські з двох сплетених старшинських шириною біля 10 м/м.
Шаровари з того-ж сукна, що і жупан, але покрою “брідж”.
На комірі, рукавах жупана та по бокам шаровар вшивається кант по роду зброї. Чоботи з довгими холявами чорні.


Парадна уніформа:
1. Шапка чорного барашку, з сукняною вставкою по кольору зброї, обшитою брузументом срібним, з білим султаном, з кокардою [примітка 3] під ним – для усіх однакова.
2. Синій жупан історичний, обшитий срібним брузументом на комірі, полах, знизу та на рукавах вугловаті клапани, які повинні бути кольорові по роду зброї, пояс з матерії кольору по роду зброї. Шаровари козацькі широкі і у всіх червоні. Чоботи чорні, холяви до колін.


Відміни кольорів по роду зброї слідуючі:
Піхота - малиновий.
Артилерія - червоний.
Кінниця - жовтий.
Інженерні і технічні частини - чорний.
Штаби і всі головні управління - краповий.
Санітарні інституції - циномоновий.
Ветеринарні інституції - фіолетовий.
Повітровий фльот - чорний.
Генеральний Штаб - білий.
Корпус військових топографів - синій.

Ранги по посадам відзначаються на петлицях коміра стрічками і зірками згідно додаваємої таблиці з малюнками: [примітка 4]

Ранги по посадам:
Для старшин - для урядовців

Хорунжий - адміністративний хорунжий
Сотник - адміністративний сотник
Курінний - адміністративний курінний
Військовий Старшина - адміністративний Військ. старшина
Полковник - адміністративний полковник
Бригадний Отаман - адміністративний Отаман
Дивізійний Отаман - адміністративний Отаман управління
Корпусний Отаман і Наказний Отаман - адміністр. Отаман Головного Управ.

Для козаків:
Ройовий
Чотовий
Бунчужний

Армії наказую одягнутись одночасно, як козаки так і старшинам і урядовцям.

 

Підписали: В.о. Військового Міністра, Отаман Осецький
Головний Інтендант, Отаман Даньків
З оригіналом згідно: Начальник Канцелярії Військового Міністерства, Отаман Галкин.


Примітки

1. На фотографії командирського складу Запорозької Січі отамана Юхима Божка (Рис. 1), яка була зроблена у квітні 1919 р., присутній старшина, який має на комірі шинелі петлиці, ймовірно, запроваджені цим наказом. Фото за: Ярослав Тинченко, Армии Украины 1917–1920 гг. (Москва: Восточный горизонт, 2002), 55. Повернутися назад

Рис. 1. Запорозька Січ отамана Юхима Божка. Квітень 1919 р. Старшина (полковник?), що стоїть другий ліворуч, має на комірі шинелі петлиці, що, ймовірно, ілюструють наказ Ч. 28 від 8 січня 1919 р.: на петлицях є подвійні стрічки, розміщені діагонально.

 

2. Мається на увазі 1-а Козацько-стрілецька дивізія, більш відома як «Сірожупанна», сформована в австро-угорських таборах для військовополонених. Її уніформа включала кітель псевдоісторичного крою із «сірого» сукна (кольору фельдґрау) (Рис. 2, а). Фото за: Christian Ortner and Hermann Hinterstoisser, The Austro-Hungarian Army in the First World War,Uniforms and Equipment – from 1914 to 1918, Vol. 2 (Vienna: Verlag Militaria, 2013), 250. Повернутися назад

3. Невідомо, який саме знак на головний убір мається на увазі. На описані у наказі шапки зі шликами схожі головні убори 1-ї Української дивізії («Синьожупанної»), які мали синьо-жовті кокарди з тканини. Водночас, 26 січня 1919 р. Військове міністерство УНР запровадило металевий знак на головний убір з зображенням тризуба: Тинченко, Армии Украины, 55. Така кокарда, зокрема, збереглася у слідчій справі в Галузевому державному архіві Служби безпеки України (Рис. 2, б). Повернутися назад

Рис. 2. (а) – Кітель сірожупанників, за Christian Ortner; (б) – кокарда УНР з архіву Служби безпеки України (© Андрій Когут).

 

4. Додаток не знайдено Повернутися назад


Бібліографія

Centralne Archiwum Wojskowe. Warszawa. Ssygn. I.380.1.29.
Ortner, Christian, and Hermann Hinterstoisser. The Austro-Hungarian Army in the First World War, Uniforms and Equipment – from 1914 to 1918. Vol. 2. Vienna: Verlag Militaria, 2013.
Тинченко, Ярослав. Армии Украины 1917–1920 гг. Москва: Восточный горизонт, 2002.